• Čeština
  • English
Mostni 73, 280 02 Kolin
Czech Republic
Tel: +420 311 230 745
info@gomtrade.com

Verification manufacturer

Initial Production Check (IPC)
Počáteční kontrola výroby Vás ujistí v tom, že výrobce je plně schopen zajistit kvalitu a pružné dodávky pro Vaše produkty. Kontrolují se výrobní postupy, používané materiály, certifikace a celková schopnost výrobce zajistit dohodnuté postupy výroby a kvalitu Vašich výrobků.

During Production Check (DUPRO)
Inspektor navštíví výrobce po výrobě 20% z celkové objednávky a identifikuje veškeré problémy na začátku výrobního cyklu. Pokud známe veškeré problémy v raném stádiu výroby, můžeme včas reagovat, odstranit problémy a snížit riziko pozdního doručení výrobků.

Pre-Shipment Inspection (PSI)
Při dokončení 80% objednávky navštěvuje inspektor výrobce a používá standardní postupy pro komplexní hodnocení a testování produktu, zda splňuje dohodnuté specifikace.
Ujistíte se, že výrobek splňuje veškeré Vaše specifikace ještě před zaplacením konečné platby.

Container Load Check (CLC)
Container Load Check je poslední krok v celém výrobním procesu. Ujistěte se, že poslední informace o produktu jsou správné a aktuální objednané množství je bezpečně zabaleno a naloženo do kontejneru. Inspektor provádí kontrolu v době nakládky.

Production Monitoring
Pro náročné a citlivé zakázky, které vyžadují kontrolu kvality inspektorem během celého výrobního cyklu.
Inspektor klade důraz na zajištění 100% kvality, použití dohodnutých materiálů a výrobních procesů a dalších specifikací. Denní zprávy od inspektora identifikující problém při výrobě pomůže k odstranění problémů v reálném čase a sníží riziko výpadku dodávek produktů.

Food Inspection
Inspektor kontroluje řízení provozu výroby u výrobce dle legislativy EU a provádí namátkové kontroly množství, balení, označování, rozměrů, hmotnosti a potravin či potravinářských výrobků. Během výroby (DUPRO), před odesláním (PSI), nebo kontrola naložení kontejneru (CLC)

Doporučujeme využít také laboratorní testy (Labtesting).