• Čeština
  • English

Verifikace výrobce

Před samotnou výrobou je každý výrobce, kontaktován a důkladně prověřen. U nových výrobců je bezpodmíněně nutná návštěva výrobcího závodu a prvotní audit.

Osobní kontakt s výrobcem a následný audit je nejlepší postup k navázání dlouhodobých a kvalitních obchodních vztahů s Asijským výrobcem, který často považuje provedení auditu za náznak k navázání dlouholeté spolupráce.

Nejdůležitější fáze je počáteční komunikace s výrobcem, která napomáhá a zaručuje přátelské obchodní vztahy po celou dobu průběhu obchodu i po něm.

Důkladné prověření dodavatele je klíčovým úspěchem pro správné rozhodnutí a kvalitní výrobky.

Příklady nejčastějších kontrol výrobců před, po a v průběhu výroby:

Initial Production Check (IPC)
Počáteční kontrola výroby Vás ujistí v tom, že výrobce je plně schopen zajistit kvalitu a pružné dodávky pro Vaše produkty. Kontrolují se výrobní postupy, používané materiály, certifikace a celková schopnost výrobce zajistit dohodnuté postupy výroby a kvalitu Vašich výrobků.

During Production Check (DUPRO)
Inspektor navštíví výrobce po výrobě 20% z celkové objednávky a identifikuje veškeré problémy na začátku výrobního cyklu. Pokud známe veškeré problémy v raném stádiu výroby, můžeme včas reagovat, odstranit problémy a snížit riziko pozdního doručení výrobků.

Pre-Shipment Inspection (PSI)
Při dokončení 80% objednávky navštěvuje inspektor výrobce a používá standardní postupy pro komplexní hodnocení a testování produktu, zda splňuje dohodnuté specifikace.
Ujistíte se, že výrobek splňuje veškeré Vaše specifikace ještě před zaplacením konečné platby.

Container Load Check (CLC) 
Container Load Check je poslední krok v celém výrobním procesu. Ujistěte se, že poslední informace o produktu jsou správné a aktuální objednané množství je bezpečně zabaleno a naloženo do kontejneru. Inspektor provádí kontrolu v době nakládky.

Production Monitoring
Pro náročné a citlivé zakázky, které vyžadují kontrolu kvality inspektorem během celého výrobního cyklu.
Inspektor klade důraz na zajištění 100% kvality, použití dohodnutých materiálů a výrobních procesů a dalších specifikací. Denní zprávy od inspektora identifikující problém při výrobě pomůže k odstranění problémů v reálném čase a sníží riziko výpadku dodávek produktů.